procedure aanmelden vrije werker

Als u als vrije werker aan de slag wilt, moet u zich via het inschrijformulier op mijnindat.nl inschrijven.
Zonder inschrijving kunt u niet als vrije werker aan de slag en genieten u en de werkaanbieder niet de juridische bescherming van InDat.
Het inschrijfformulier bevat een groot aantal vragen. U bent, behoudens een aantal verplichte velden, vrij om die al dan niet in te vullen.
Maar het is wel zo dat hoe meer u invult des te groter de kans is dat u bij een selectie voor een project in beeld komt.
Wel is het zaak om eerst goed door te nemen wat het werken als vrije werker inhoudt, wat er wel en niet kan en wat u er van kunt verwachten.

Nadat u zich via het inschrijfformulier heeft ingeschreven krijgt u binnen 10 dagen daarvan een bevestiging en dan tevens uw indat-emailadres toegezonden.
Dit e-mailadres is de sleutel tot de geanonimiseerde pool van vrije werkers op mijnindat.nl die voor iedereen is in te zien.
werkaanbieders kunnen in de pool geschikte kandidaten selecteren, maar kunnen alleen via uw indat-emailadres via InDat in contact met u komen.
werkaanbieders die als betrouwbaar bij InDat staan ingeschreven kunnen wel in de pool van vrije werkers uw naam en e-mailadres zien en u direct benaderen als u bij uw inschrijving hebt aangegeven daar geen bezwaar tegen te hebben.

Uw indat-emailadres kunt u ook gebruiken om wijzigingen in uw gegevens door te geven. Zelf rechtstreeks wijzigingen in het poolbestand aanbrengen is uit oogpunt van veiligheid niet mogelijk.
Op mijnindat.nl kunt u een overzicht van alle lopende en komende projecten raadplegen en desgewenst aangeven dat u als er een werkplek beschikbaar komt daarvoor in aanmerking wilt komen.
Daarnaast is het vaak zo dat als er een nieuw project wordt aangekondigd InDat een selectie maakt binnen de pool en alle vrije werkers die op grond van hun gegevens voor het project in aanmerking komen een mailtje krijgen over dat project en zich daarvoor eventueel kunnen aanmelden.
Vaak geldt daarbij dat de volgorde van binnenkomen van de antwoordmailtjes bepaalt wie met een project aan de slag mag. Maar ook wordt vaak om specifieke vaardigheden gevraagd en vindt er een nadere selectie plaats op wie het meest geschikt is.

Samengevat is de procedure van aanmedling tot project:
  1. U leest de informatie eerst goed door
  2. U schrijft u in via het inschrijfformulier op mijnindat.nl
  3. U krijgt daarvan binnen 10 dagen een bevestiging
  4. U kunt op mijnindat.nl bekijken of er projecten zijn waar u zich voor wilt aanmelden
  5. U wacht tot u een mailtje krijgt over een nieuw project en regeert per omgaande als u daarin bent ge´nteresseerd.
  6. Als u wordt geselecteerd krijgt u daarvan direct bericht. Als er meer mensen zijn geselecteerd volgt een tweede selectieronde.
  7. Als het project zich leent voor onderhandeling over de vergoeding overlegt u met de werkaanbieder over de vergoeding. Bij meer kandidaten maakt de werkaanbieder een keuze uit de kandidaten
  8. Als u wordt uitgekozen krijgt u direct bericht en kunnen er nadere afspraken gemaakt worden.
  9. U houdt uw werktijden bij en levert die na afloop van het project of wekelijks bij InDat in
  10. U krijgt de vergoeding voor de verrichte werkzaamheden binnen 7 dagen of na afloop van de maand betaald.