InDat research

InDat Instituut voor Dataverwerking

In 1984 is het Instituut voor Dataverwerking InDat opgericht om met commerciŽle activiteiten de voortzetting financieel mogelijk te maken van het onderzoek dat werd verricht aan de populatiedynamica van de waterkever Gyrinus marinus Gyll. (het schrijvertje).
Aanleiding tot de oprichting van InDat was dat rond 1984 door de bezuinigingen op de universiteiten veel onderzoeksprojecten waarbij sprake was van veel data, in gevaar kwamen doordat veel mankracht voor de invoer en verwerking van de data wegviel. Ook voor het onderzoek aan Gyrinus zou geen geld meer beschikbaar zijn.
Inmiddels zijn de commerciŽle activiteiten van InDat grotendeels overgeheveld naar Indat werkstandby in Utrecht en zijn is er meer tijd vrij gekomen voor populatiedynamisch onderzoek.
Voor verder informatie zie de aparte website populationbiology.nl

terug naar indat