werken als vrije werker

Voor als u werk zoekt met behoud van maximale vrijheid
en flexibiliteit is werken als vrije werker iets voor u

Wat is een vrije werker?
Een vrije werker kan volledig zelf bepalen wanneer en hoe lang hij of zij wil werken aan een project. Voor thuiswerk geldt in het algemeen alleen dat het werk op een bepaalde dag of bepaald tijdstip klaar moet zijn. Het is zelfs geen probleem als iemand het werk afbreekt, bijv. door tijdgebrek, en zich later weer beschikbaar stelt, ongeacht of dit werk bij een klant of bij thuiswerk betreft. Dit is het principe van "vrijheid van komen en gaan". Er wordt wel verwacht dat de vrije werker zo snel mogelijk doorgeeft dat hij/zij (tijdelijk) met het werk stopt opdat er snel vervanging geregeld kan worden. U mag als er werk wordt aangeboden werken voor InDat, maar het moet niet!
Door dat de keuze om te werken en op welke tijden bij de vrije werker ligt en niet bij de werkaanbieder, is een arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig wegens het ontbreken van een gezagsverhouding, ongeacht wat er in een contract is vastgelegd.
Omdat er geen arbeidsovereenkomst is en de vrije werker op projectbasis aan het werk is, heeft ook de werkaanbieder de vrijheid het werk van de vrije werker te onderbreken of te stoppen zoals hem dat uitkomt.

InDat en klanten van InDat hebben geen verplichting de vrije werker werk aan te bieden. Er is dus geen garantie op werk en de vrije werker kan ook geen aanspraak maken op werk. Als het werk voor een project klaar is, hoeft noch InDat, noch een klant van InDat voor ander werk te zorgen. De flexibiliteit zit dus aan weerskanten.
Werken als vrije werker is daarom vooral aantrekkelijk voor mensen die vrij over hun tijd willen beschikken, zoals studenten, ouders met (kleine) kinderen, zzp'ers e.d. Als u op zoek bent naar een "echte" baan, moet u de inschrijving bij InDat slechts zien als tijdelijke tussenoplossing tot u ergens een baan hebt gevonden. InDat heeft geen "baan" voor u.
De verdiensten die een vrije werker bij InDat kan verkrijgen, moeten vooral gezien worden als extra inkomsten bij overige inkomsten; het is niet de bedoeling dat een vrije werker voor zijn dagelijks onderhoud afhankelijk is van wat hij als vrije werker verdient; daarvoor zijn de inkomsten via InDat veel te onzeker.
Overweegt u zich in te schrijven als vrije werker ga dan naar mijn.indat.nl (inschrijving is gratis en verplicht u tot niets).