De Vrije Werker

flexibiliteit in optima forma voor tijdelijke projecten

Deze informatie is gericht op werkaanbieders. Zoekt u werk kijk dan bij werken als vrije werker

Het werkende deel van Nederland kan grofweg worden ingedeeld in werkgevers en werknemers en ondernemers die voor eigen rekening werken.
Maar er is nog een vrije grote categorie werkzame mensen die noch werkgever, noch werknemer is, maar in opdracht werk uitvoert.
De bekendste groep mensen daarbij zijn de zzp'ers en zelfstandigen,
maar er is nog een groep en dat zijn de mensen die voor beperkte tijd tegen betaling werkzaamheden uitvoeren zonder in loondienst te zijn of een eigen bedrijf te hebben:

de vrije werkers.

Een vrije werker staat in principe niet ingeschreven bij een Kamer van Koophandel, is dus geen ondernemer, maar verricht de werkzaamheden ook niet in loondienst of als uitzendkracht. Een vrije werker beslist zelf of hij een bepaalde klus aanneemt en bepaalt zelf, in goed overleg met de werkaanbieder, zijn werktijden als was hij/zij een zelfstandig ondernemer.

Kernbegrippen zijn flexibiliteit en vrijheid voor alle partijen; de vrije werker bepaalt wanneer hij werkt, de werkaanbieder of en wanneer hij werk aanbiedt;

er zijn daardoor geen onrendabele uren!

Een vrije werker is in het bijzonder geschikt om ingezet te worden voor projecten die maar kort duren, of waar aan alleen op onregelmatige tijden gewerkt kan worden, bijvoorbeeld omdat het beschikbaar komen van het te verwerken materiaal onvoorspelbaar of onregelmatig is.
Ook voor projecten waarvan de duur moeilijk is in te schatten is het inschakelen van vrije werkers ideaal. Inhuren van een uitzendkracht is in al die gevallen niet aantrekkelijk bijvoorbeeld omdat het project maar één werkdag duurt of omdat er verspreid over de week steeds maar enkele uren aan het project kan worden gewerkt.

Het gaat vaak om projecten die niet tot de dagelijkse werkzaamheden behoren. Denk bijvoorbeeld aan een marketingactie waarbij binnengekomen antwoordkaarten moeten worden verwerkt. Dan is het ideaal om als er weer een stapel antwoordkaarten klaar ligt een vrije werker te vragen wanneer hij een paar uren kan komen om de kaarten te verwerken. Zijn alle kaarten verwerkt dan is de werkperiode ook afgelopen en kan de kantoorhulp naar huis. Er zijn zo geen onproductieve uren.

Wat moet u doen om met een vrije werker aan de slag te kunnen? U kunt ons bellen of mailen, maar u kunt ook veel zelf doen:
U kunt zich als (potentiële) werkaanbieder aanmelden bij mijnindat.nl, wat u meer mogelijkheden geeft bij het zoeken naar geschikte vrije werkers en u een korting op het uurtarief oplevert.
Ook kunt u bij mijnindat.nl projecten aanmelden, waar vrije werkers die geïnteresseerd zijn op kunnen reageren.
Via mijnindat.nl kunt u de pool met ruim 7000 vrije werkers inzien en zelfs als Excelbestand downloaden. In de database kunt u geschikte vrije werkers selecteren en door InDat laten uitnodigen voor een project.
Voor de gehele procedure van aanmelden als werkaanbieder t/m de betaling van de afsluitende factuur zie procedure van begin tot eind
Als u zich wilt inschrijven als werkaanbieder of een vrije werker zoekt:
ga dan naar mijnindat.nl
Over de vrije werker valt nog veel meer te vertellen; wilt u meer weten, klik daarvoor dan op de onderwerpen in de kolommen aan weerszijden